Wednesday, August 9, 2017

Lommedemokrati eller kapitalisme?

“Menn er gjennomsnittlig flinkere til og dermed mer etterspurt for å produsere kapital. På Oslo Børs har bare fire av de 224 selskapene en kvinnelig toppsjef (2008). Ulikhetene kan leses av på statistikken over færre kvinner i toppstillinger. Menn kjemper mer om status, posisjoner og tar høyere risiko for å oppnå gevinster. Forskere har funnet sammenhenger mellom testosteronnovå, maskuline ansiktstrekk og graden av å ta sjanser i pengespill.” – DBM, s. 154
La oss bare innse at kapitalisme er for og er utviklet av menn, og er en spillarena som ikke passer særlig godt for kvinner. Kapitalisme kan mer sammenlignes med en orrhane-spillplass hvor karene brisker seg, og hvor damene står rundt og velger de med størts show-off-effekt. Derfor liker vi heller ikke damer som roter seg utpå spillplassen vår særlig godt. For de hører jo hjemme på sidelinja, hvorfra de følger spillet og velger vinnerne.

Her ser vi også grunnen til støtten for kapitalismen, fordi både kvinner og menn elsker dette orrhanespillet, og kvinnene legger seg velvillig flate for de største brushanene. Bra for miljøet er det derimot ikke, da det river opp limet i samfunnet, skaper misunnelse og en sinnsvak kamp om ressursene. Dessuten er det ikke særlig hyggelig for taperne, og andelen barnløse menn i 40-årene stiger stadig.

Lommedemokratiet, som kan erstatte dette sinnssvake sirkuset, kan virke kjedelig, men vi vil alle få det så meget bedre. Ikke minst vil det gi merverdi å vite at man arbeider for å gi en bedre verden videre til sine barn, istedenfor å generere kapital, som er det motsatte.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...