Wednesday, August 5, 2015

Gudinnen Servoglobus

AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system) og alle AKIS servile lakeier avskyr alt og alle som ikke ønsker å underkaste seg Servoglobus, vår tids store gudinne!
'Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 102
I Kanada blir man kastet ut av sitt hjem hvis man ikke tilber Servoglobus, hvis man ikke ønsker å underkaste seg hennes ritualer og påbud. Det er intet AKIS frykter mer enn GAIA, livets gudinne! Permakultur er Gaias kultur. De som praktiserer permakultur er av AKIS yppersteprestinner, teknokratene og økonomene, plassert lavere enn terrorister og tiggere. Vi har å underkaste oss Servoglobus, hun som søker å tilfredsstille alle våre lyster, hvem ønsker vel å avvise hennes yppige former?

Canada Bans Off-Grid Living (And It’s Happening In The U.S., Too)

Servoglobus, vår tids gudinne. Hvem ønsker vel å takke nei til hennes gaver? Nåde dem som velger Gaia, livets gudinne, framfor Servoglobus. Nåde de som tilber Gaia gjennom permakulturen. Da kommer AKIS yppersteprestinner, teknokratene, og kaster dem ut av sine hjem.

Det finnes dog de som våger å ta til motmæle mot Servoglobus og hennes servile tjenerskap, AKIS håndhevere, permakulturens motstykke. En av disse var øverskreiingen Sigmund Kvaløy Setreng, en av verdens største filosofer gjennom alle tider.

Som øverskreiing er jeg ikke lite stolt!

Foto: Juliana da Costa José Juhu

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...